Welkom

Op zondagavond 11 december 2016 wordt voor de negende keer de Volkskerstzang gehouden. De avond begint om 19.30 uur in het gebouw aan de Bolder 75 te Drachten.

De Volkskerstzang is een initiatief van een groot aantal predikanten uit verschillende kerken uit Drachten en omgeving en heeft als doel om op een laagdrempelige manier mensen ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging enthousiast  te maken voor de boodschap van het Kerstfeest. Dit jaar is het onderwerp: “Licht schijnt in het donker”. Het bekende muziekkorps Crescendo o.l.v. Klaas van der Woude, dat dit jaar zijn 100 jarig jubileum viert, begeleidt de samenzang. Ds. S. de Jong zal de overdenking verzorgen. Na afloop van de Volkskerstzang is er koffie, thee of fris voor de bezoekers.

Dezelfde avond vindt in een andere ruimte aan de Bolder 75 voor het vijfde jaar het Jongerenkerstevent plaats. Aanvang eveneens 19.30 uur. Dit speciale jongerenprogramma wordt georganiseerd vanuit het Interkerkelijk Jongerenplatform.

Het thema is “Present”.  Spreker zal zijn Martin Koornstra en de dansgroep limitless zal ook een bijdrage leveren. Na het programma is er de mogelijkheid tot een gezellig samenzijn.

De Volkskerstzang en het Jongerenkerstevent zijn vrij toegankelijk. Om de onkosten te dekken wordt een collecte gehouden.

Boven deze pagina vindt u de 2 evenementen die op het zelfde moment plaatsvinden.
Programma is voor iedereen en Jongerenprogramma is speciaal gericht op de jeugd


Grotere kaart weergeven


Deze site is gemaakt in opdracht van de organiserende kerken.