Programma 2016

De Volkskerstzang is een initiatief van een groot aantal predikanten uit verschillende kerken uit Drachten en omgeving en heeft als doel om op een laagdrempelige manier mensen ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging enthousiast  te maken voor de boodschap van het Kerstfeest. Dit jaar is het onderwerp: “Licht schijnt in het donker”. Het bekende muziekkorps Crescendo o.l.v. Klaas van der Woude, dat dit jaar zijn 100 jarig jubileum viert, begeleidt de samenzang. Ds. S. de Jong zal de overdenking verzorgen.

Na afloop van de Volkskerstzang is er koffie, thee of fris voor de bezoekers.

We zijn blij dat het kerkgebouw ‘ de Bethel’ aan de Bolder 75 ons gratis ter beschikking wordt gesteld. Mede hierdoor is de toegang tot deze Volkskerstzang en het Kerstevent gratis. Wel wordt om de verdere onkosten te dekken een collecte gehouden.