Jongeren programma 2016

Jongeren van 12-25 jaar uit verschillende kerken ontmoeten God en elkaar in een enthousiaste kerstmeeting.
Locatie is de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten.
Het Kerstevent vindt parallel met de Volkskerstzang in hetzelfde gebouw plaats.
In de samenkomstzaal kunnen zo’n 500 jongeren bij elkaar komen

11 december vindt in de jongerenruimte aan de Bolder 75 voor het vijfde jaar het Jongerenkerstevent plaats. Aanvang 19.30 uur.

Dit speciale jongerenprogramma wordt georganiseerd vanuit het Interkerkelijk Jongerenplatform.

Het thema is “Present”.  Spreker zal zijn Martin Koornstra en de dansgroep limitless zal ook een bijdrage leveren. Na het programma is er de mogelijkheid tot een gezellig samenzijn.