Welkom

Op zondagavond 16 december 2018 wordt voor de tiende keer de Volkskerstzang gehouden.

De avond begint om 19.30 uur in het gebouw aan de Bolder 75 te Drachten.

De Volkskerstzang is een initiatief van een groot aantal predikanten uit verschillende kerken uit Drachten en omgeving en heeft als doel om op een laagdrempelige manier mensen ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging enthousiast  te maken voor de boodschap van het Kerstfeest.

Dit jaar zal de Bazuin uit Oenkerk de muzikale begeleiding verzorgen.

Na afloop van de Volkskerstzang is er koffie, thee of fris voor de bezoekers.

Dezelfde avond vindt in een andere ruimte aan de Bolder 75 voor het vijfde jaar het Jongerenkerstevent plaats. Aanvang eveneens 19.30 uur. Dit speciale jongerenprogramma wordt georganiseerd vanuit het Interkerkelijk Jongerenplatform.

De Volkskerstzang en het Jongerenkerstevent zijn vrij toegankelijk. Om de onkosten te dekken wordt een collecte gehouden.

Boven deze pagina vindt u de 2 evenementen die op het zelfde moment plaatsvinden.
Programma is voor iedereen en Jongerenprogramma is speciaal gericht op de jeugd


Grotere kaart weergeven


Deze site is gemaakt in opdracht van de organiserende kerken.