Welkom

Op zondagavond 15 december a.s. wordt voor de 11e keer alweer door een aantal predikanten uit Drachten en omstreken de Volks kerstzang georganiseerd. 

De avond begint om 19.30 uur in het gebouw van de Bethel aan de Bolder 75 te Drachten. 

Na afloop van de Volkskerstzang is er koffie, thee of fris voor wie wil. 

Dezelfde avond vindt in een andere ruimte aan de Bolder 75 alweer het zevende Interkerkelijke Jongeren Kerstevent plaats. Aanvang eveneens 19.30 uur. Dit speciale jongerenprogramma wordt georganiseerd door de jeugdwerkers van een aantal kerken. De dienst wordt begeleid door een professionele band en Martin Dol komt spreken. Het thema zal zijn: “Join up!”. Na het programma is er de mogelijkheid tot een gezellig samenzijn. 

De Volkskerstzang en het Jongerenkerstevent zijn vrij toegankelijk. 

Om de onkosten te dekken wordt een collecte gehouden.

Boven deze pagina vindt u de 2 evenementen die op het zelfde moment plaatsvinden.
Programma is voor iedereen en Jongerenprogramma is speciaal gericht op de jeugd


Grotere kaart weergeven

Deze site is gemaakt in opdracht van de organiserende kerken.