Programma 2018

DRACHTEN – Op zondagavond 16 december a.s. wordt voor de tiende keer de Volkskerstzang gehouden. De avond begint om 19.30 uur in het gebouw aan de Bolder 75 te Drachten. Dit jaar zal muziekkorps De Bazuin uit Oenkerk, een van de beste brassbands uit Nederland, de muzikale begeleiding verzorgen.

De Volkskerstzang is een initiatief van een groot aantal predikanten uit verschillende kerken uit Drachten en omgeving en heeft als doel om op een laagdrempelige manier mensen ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging enthousiast  te maken voor de boodschap van het Kerstfeest. Na afloop van de Volkskerstzang is er koffie, thee of fris voor de bezoekers. 

De Volkskerstzang en het Jongerenkerstevent zijn vrij toegankelijk.

Om de onkosten te dekken wordt een collecte gehouden.